Betalningsmodell för VC-appen

Hur många invånare har er kommun?


Abonnemangsavgiften baseras på hur många invånare en kommun har.
Oavsett om ni har många invånare eller eller inte så ingår det mesta!


Är ni ett privat vårdföretag som är intresserade av våra tjänster?

Kontakta oss för en offert.  

Grundutbud

 • Över 300 unika instruktionsfilmer
 • QR-koder för snabbare åtkomst till instruktionsfilmerna
 • Utbildningsdel med över 30 utbildningar däribland läkemedelsdelegering
 • Kunskapstester med kursintyg
 • Pushnotisfuntkion
 • Påminneslefunktion


Användarhantering

 • Obegränsat antal användare
 • Gruppinlogg (instruktions filmer) 1st
 • Personlingt inlogg (utbildningar) obegränsat
 • 3 månaders bindningstid


Följ upp

 • Månadsbrev
 • Användarstatistik


Support

 • Uppstartsmöte inför implementering
 • Uppföljningsmöte efter implementering
 • Personlig Kundsupport alla veckodagarExtratjänster

 • Skräddasydda instruktionsfilmer
 • Skräddarsydda utbildningar
 • Extra inlogg
 • Extra pushnotiserKommuner med 20-40' invånare


11 000 kr/ mån

Kommuner med 0-20' invånare.


6 000 kr/ mån

Kommuner med 40' - invånare


16 000 kr/ mån

Vad ingår?