Samarbetspartners

HMC Sveriges metod är utarbetad för säkra och skonsamma förflyttningar – dygnet runt! Vår metod är vetenskapligt validerad och bygger på forskning och evidensbaserad praktik. Den ger bevisat snabb och varaktig effekt. Det unika är att vi utgår ifrån patientens förmågor, för att på så vis skapa bättre förutsättningar för såväl patient som vårdpersonal. Metoden bygger på tre olika delar, och ligger till grund för alla våra förflyttningskurser.

Durewall Institutet är ett väletablerat nationellt kunskaps- och utbildningscentrum inom bl a förflyttningskunskap, bemötande och självskydd. Som Sveriges äldsta utbildningsverksamhet inom arbetsmetodik erbjuder vi ubildningar, workshops, handledning och kompetenshöjande insatser. Vi genomför öppna utbildningar, instruktörsutbildningar och föreläsningar i hela Sverige. Hos oss kan du även skräddarsy utbildningar som utformas efter er verksamhets specifika behov och önskemål. Tillsammans utarbetar vi innehåll och upplägg. Alla våra utbildningar går nu att få som onlineundervisning eller som en kombination av onlineföreläsningar och praktisk utbildning.

MiniFinder är ett stadigt växande bolag som erbjuder helhetslösningar inom vård och omsorg.

Verksamheten bygger på egenutvecklade produkter och tjänster som kännetecknas av kvalitet, unik design och hög precision och anpassar produkter och tjänster efter kundernas behov genom att erbjuda innovativa lösningar som förenklar vardagen för alla.


Gastro import säljer till Skandinaviens ledande restauranger, matställen, kaféer, stormarknader och delikatessbutiker och finns idag både i Sverige, Danmark och Norge med fristående bolag som sysselsätter över 60 anställda. Gastro import har runt 1200 produkter, som uteslutande kommer från leverantörer de själva kan gå i god för, som alla delar deras uppfattning om att ett bra hantverk och färska råvaror alltid ger det bästa resultatet. Diabetes Stockholm, tidigare Storstockholms diabetesförening, arbetar för dig som har diabetes i Region Stockholm. Att påverka samhället och förbättra villkoren för barn och vuxna med diabetes, är grunden i föreningens arbete. Vi vill ge stöd och råd för att underlätta vardagen, göra diabetesvården bättre och höja kvaliteten.