FAQ - Frequently Asked Questions

______________________

Här besvarar vi de mest ställa frågorna som kommer in till oss. Besvaras ändå inte din fråga är du varmt välkommen att kontakta oss!

Vilka typer av instruktionsfilmer/utbildningar finns i appen?

För VC-Appen har vi givetvis mestadels vård och omsorgs relaterade filmer men även andra filmer så som koka havregrynsgröt, tanka gasbil eller instruktioner om hur man använder olika digitalasystem. Vi kan göra digitala utbildningar och instruktionsfilmer på i princip vad som helst utifrån de behov som våra kunder har. Läs mer om VC-Appen här. 


För Visible Knowledge har vi inte färdigt material utan innehållet för just ert innehåll tar vi fram tillsammans så innehållet anpassas och utformas efter ert företag. Vi gör instruktionsfilmer utifrån de behov som våra kunder har oberoende av bransch. Läs mer om VK appen här. 

 


Vem/vilka har nytta av appen i sitt vardagliga arbete?

VC-Appen är utformade för och med vårdpersonal, vilket gör att den lämpar sig bäst inom de området.

VK-Appen har funktionen att fungerar inom alla branscher vilket gör att alla kan nyttja och ha nytta av den.
Gå in på Våra användare för att se vilka som använder våra appar. 


 

Hur är innehållet kvalitetssäkrat?

Rörande VC-Appen utgår vi alltid från det senaste, redan beprövad erfarenhet och material samt tar in profession där vi själva saknar kunskap. Våra kunder väljer själva vilka instruktionsfilmer medarbetarna ska ta del av.


När det kommer till Visible Knowledge skapar vi innehållet tillsammans med varje kund. På så sätt är det kunden som granskar kvaliteten. Innehållet i appen är unikt för varje kund. Har ni några referenser från befintliga användare?
Ja det har vi. Bara att höra av sig till oss så hänvisar vi till någon av våra referenser beträffande apparna.


Hur bestämmer ni vilka filmer och utbildningar som ska göras?

Vi gör endast instruktionsfilmer och digitala utbildningar utifrån kundernas behov när det kommer till VC-Appen. På så sätt delar vi kunskap mellan kunderna som gör att man inte behöver uppfinna hjulet igen. ”Best practise”


Samma sak gäller med Visible Knowledge appen, vi utformar och tar fram material enbart utifrån kundens behov och önskemål.Kan man få statistik på hur mycket instruktionsfilmerna används?
Ja man kan få statistik på hur mycket appen används men även på hur många gånger en enskild film har tittats på vad det gäller båda apparna.


 

Måste alla ha ett eget inlogg?
Vi arbetar med gruppinlogg vilket underlättar båda apparna. På så sätt spelar det ingen roll om man har en personlig arbetstelefon eller delar på telefoner i ett arbetslag. Man behöver egentligen aldrig logga ut.


Om man väljer att ha vår utbildningsdel i VC-Appen loggar man där in lätt med ett personligt inlogg som skapas i appen.


Om man glömmer att logga ut, kan känslig information kommas åt av någon annan?
Nej.Får man tillgång till alla instruktionsfilmer/utbildningar?
Ja om man vill. Personalen får tillgång till de filmer och material som kunden väljer.

 


Hur får man tillgång till appen?
Vare sig det är VC-Appen eller VK-Appen appen så får du tillgång genom att eran lokala IT skjuter ut den till de enheter som ska ha tillgång till appen eller att man laddar ner den enskilt på sin telefon. Appen finns att tillgå där appar finns. Dock behöver man ett inlogg för att komma åt materialet. För att få tillgång till innehållet behöver ni ett abonemang. Kontakta oss för mer info!


Funkar appen på alla mobiltelefoner?
Ja, så länge det är en smartphone som kan hantera appar.

 


Kan man öppna appen på en dator?
I dagsläget nej och anledningen till det är att användarna idag arbetar mestadels med smartphones eller surfplattor ute i verksamheterna. Användarvänligheten och tillgängligheten är en förutsättning för att verktyget som våra appar är ska användas av personalen.

 


Hur många användare ingår i abonnemanget?
Finns ingen begränsning för kommunal kund. Annan kund enligt överenskommelse.


Hur ser betalningsmodellen ut?
Som kommun och är intresserad av VC-Appen så betalar man utifrån invånarantal. Annan kund offereras utifrån valt upplägg. Gå in på Skaffa abonnemang för att läsa mer. Hur lång uppsägningstid är det på denna tjänst?
Abonnemang med tre månaders uppsägning. Om inget annat anges. 


Kan man beställa specifika instruktionsfilmer?
Ja som kund kan man beställa egentligen vilken eller vilka instruktionsfilmer som helst till båda apparna.


Är det en instruktionsfilm för användning av VC-Appen som andra kunder kan använda så ingår den i befintligt abonnemang. Om det är en unik film för bara en kund, tillkommer ett självkostnadspris. Vad ingår i abonnemanget?
I dagsläget ingår det över 300 instruktionsfilmer samt en utbildningsdel i VC-Appen med 30 utbildningar där vi bland annat har en läkemedeldelegeringsutbildning.


Support och stöttning för introduktion av appen ingår i båda apparnas abonnemang. Vi tycker det är viktigt med ett tätt samarbete med våra kunder.Är appen driftsäker?
Ja den är driftsäker.