Vårt team

Marcus Lindborg

"Jag är en person som har en gedigen erfarenhet från utbildningsbranschen i Sverige. Jag har även erfarenhet av internationella verksamheter och då specifikt arbete kring utbildning och Kina.


Utbildad civilekonom med över 15 års erfarenhet av ledande positioner inom såväl kommunala som privata utbildningsorganisationer."

CEO & Grundare

Angelica Andersson
Mamma ledig

Marknadskoordinator

Emelie Askviken

Product manager/Sjuksköterska

Emil Merkel

"Jag är en person med lång erfarenhet inom sjukvård och då främst akutsjukvård men även psykiatri och hemsjukvård. Är även utbildad vårdlärare och arbetat inom yrkeshögskola och vuxenutbildning, samt internationellt med vårdutbildning i Kina.


Utbildad legitimerad sjuksköterska och vårdlärare med chefserfarenhet."

COO & Grundare

Elin Thilly

Key manager/Sjuksköterska

Nyanställning 2 maj

Key manager/Sjuksköterska

076 - 027 65 28

@visiblecare.se

VISIBLE KNOWLEDGE

Vi är övertygade om att varsamt digitalisera verksamheter är oundvikligt. Därför har vi tagit fram två olika typ av appar, anpassade för att kunna erbjuda alla ett steg in i framtiden.


Visible Knowledge erbjuder dig och dina medarbetare en helhetslösning paketerat i en app. Digital information och utbildning för att kompetensutveckla dig och dina medarbetare genom ett modernt och digitalt upplägg som alltid finns nära till hands.


Forskning visar att vid användning av fleras sinnen, reflektion och möjlighet till repetition av det som ska läras så minns vi kunskapen bättre. Vårat upplägg öppnar upp för just en sådan inlärningsprocess.


Vår målsättning för VC-Appen är att kunna bidra till bättre vård och omsorg som gör verklig skillnad för vård- och omsorgs givare och tagare. Vårt bidrag till att skapa trygghet hos medarbetare inom vård- och omsorgen är att skapa förutsättningar för att få samt ta till sig kunskap där och då den behövs som mest. Genom pedagogiska korta instruktionsfilmer och utbildningar i appen kan er verksamhets medarbetare enklare få tillgång till livsviktig kunskap som bidrar till deras kompetensutveckling.


Vår målsättning för VK-Appen är att kunna vara det moderna verktyget för andra verksamheter än vård- och omsorg som är i behov av lättillgänglig kompetensutveckling. Med vår digitala lösning kan er verksamhet få en skräddarsydd helhetslösning som gör att du och dina medarbetare kan nå den kompetensutveckling ni strävar efter. Som exempelvis internutbildning, rutinhantering eller introduktionsutbildning.